Ovom prilikom  obaveštavamo sve naše klijente kao i potencijalne buduće klijente da je Vrhovni kasacioni sud Republike Srbije doneo rešenje (rešenje o NKOSK) kojim se ne dozvoljava odlučivanje o posebnoj reviziji banke i kojim se odbacuje kao nedozvoljena revizija banke protiv presude Višeg suda u Beogradu.

Odlukom VKS, potvrđena je nezakonitost naplate banke premije od osiguranja kod NKOSK. Radi se o slučaju koji je veoma značajan za sve korisnike stambenih kredita kod poslovnih banaka u Republici Srbiji. Stambeni krediti i osiguranje stambenih kredita kod NKOSK jesu veoma značajan izdatak koji su korisnici imali u postupku odobravanja kredita. Odlukom VKS, potvrđeno je da su korisnici stambenih kredita nezakonito plaćali trošak obrade kredita, premiju osiguranja kod NKOSK, obradu zahteva kod NKOSK i praćenje kredita.

Kada pogledamo sa pravne strane ovu i ovakvu odluku VKS pozivamo klijente da se jave radi preduzimanja svih pravnih radnji po zakonu u skladu za navedenom odlukom VKS. Potvrđeno nepostojanje pravne prirode tj osnova naplate premije osiguranja kod NKOSK je posledica same odluke VKS. Po mišljenju pravnih eksperata, ova odluka može dovesti do novog talasa masovnih sudskih postupaka u odnosima sa poslovnim bankama.

Kontaktirajte nas i saznajte kompletan proces realizacije tužbe protiv banke.