Nemogućnost naplate i neredovna naplata potraživanja od dužnika može dovesti u problem likvidnosti čak i najzdravije privrednog društva, u krajnjem slučaju to može dovesti do nelikvidnosti poverioca, pa i do stečaja.

Upravo u ovakvim teže naplativim potraživanjima, prednost angažovanja advokata sa širokim iskustvom ogleda se u lakoći prevazilaženja svih poteškoća i uspešnog sprovođenja postupka naplate za poverioca. Još jedna prednost angažovanja advokatske kancelarije radi naplate jeste mogućnost vođenja velikog broja predmeta istovremeno! Ova prednost je naročito važna imajući u vidu nastupajuće rokove zastarelosti gde je hitno postupanje ključni element.

Naplata potraživanja od pravnih lica

Naša kancelarija nudi širok spektar usluga u cilju sporazumnog rešavanja sporova i zaštite prava i interesa naših klijenata, kao i zastupanje u svim vrstama sudskih postupaka radi ostvarivanja prava i naplate potraživanja – savetujemo i zastupamo fizička i pravna lica u parničnim, vanparničnim, izvršnim i stečajnim postupcima, uključujući u postupcima radi utvrđivanja postojanja potraživanja. Naši advokati zastupaju klijente od početka vansudske naplate, kroz ceo sudski postupak, pa sve do prinudnog izvršenja pred nadležnim javnim izvršiteljem.

U svom radu oslanjamo se na dugotrajnu uspešnu saradnju sa privatnim izvršiteljem, kao i na redovnu komunikaciju i saradnju sa sudskim izvršnim odeljenjima.

Usluge koje pružamo u procesu naplate potraživanja su sledeće:

  • Učestvovanje u pregovorima sa dužnicima oko načina vraćanja duga;
  • Sastavljanje opomena pred tužbu i opomena pred prinudno izvršenje;
  • Sastavljanje tužbi, platnih naloga i predloga za prinudnu naplatu;
  • Preduzimanje naplate potraživanja preko menica, založnih izjava, svih verodostojnih i izvršnih isprava, uključujući namirenje zaplenom i prenosom sredstava sa računa i prodajom nepokretnosti;
  • Zastupanje poverilaca u postupcima prinudne naplate pred sudom na osnovu izvršnih isprava (pravosnažne i izvršne sudske odluke presude ili rešenja suda);
  • Zastupanje izvršnih poverilaca u izvršnim postupcima pred nadležnim javnim izvršiteljem.

Naš tim čini skup dobro obučenih i edukovanih kadrova će učiniti sve da dobro uhodanim postupcima i primenom razlčitih faza, iniciramo naplatu potraživanja uz maksimalnu pažnju i poštovanje klijenata.

Za bilo koja dodatna pitanja u vezi sa naplatom potraživanja i potencijalnom saradnjom budite slobodni da nas kontaktirate.

Imate pitanje u vezi sa nekom od oblasti prava koje pokrivamo?