Razvod braka dovodi i do određenih pravnih posledica. Javljaju se pitanja vezana za roditeljsko pravo, deobu zajedničke imovine, dolazi do naslednopravnih i drugih građanskih posledica.

Sporazum o razvodu obavezno mora sadržati pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava, koji može imati oblik sporazuma o zajedničkom vršenju roditeljskog prava ili sporazuma o samostalnom vršenju roditeljskog prava. Ipak, ovde se javlja bitno ograničenje. Naime, sud može, vodeći računa o interesima maloletnog deteta, da ne prihvati postignut sporazum. Prema članu 77. (stav 4.) PZ-a, iako su se roditelji sporazumeli o zajedničkom vršenju roditeljskog prava posle prestanka njihovog braka ili o samostalnom vršenju od strane jednog roditelja, sud može da oceni da je za dete bolje da jedan roditelj samostalni vrši roditeljsko pravo ili da to pravo vrši onaj roditelj koji nije određen sporazumom.

Raskidom braka dolazi i do raspodele zajedničke imovine supružnika, odnosno imovine koju su supružnici stekli radom tokom trajanja bračne zajedniceProblema nema ako postoji sporazum kako raspodeliti imovinu, ali do komplikacija dolazi u takozvanoj sudskoj deobi, kada se supružnici ne mogu dogovoriti o visini udela, načinu podele, ili u pogledu deobe pojedinih stvari. Tada će sud rešavati u parničnom, odnosno vanparničnom postupku. Kao pretpostavka se uzima da su udeli supruznika jednaki.

Bitne posledice prestanka braka su i zakonska mogućnost promene prezimena supružnika u prezime koje je imao pre zaključenja braka u roku od 60 dana, povraćaj poklona, ali i gubitak svojstva zakonskog naslednika. Međutim, postoje i odnosi za koje je prestanak braka irelevantan, gde pre svega treba staviti akcenat na nasilje u porodici, koje može postojati kako između ljudi u braku tako i između bivših supružnika.

Imate pitanje u vezi sa nekom od oblasti prava koje pokrivamo?

Kontaktirajte nas