Privredno pravo u našoj zemlji uređeno je donošenjem nekoliko zakona, među kojima centralno mesto zauzima Zakon o privrednim društvima. Ovim zakonom se regulišu forme obavljanja privredne delatnosti, način funkcionisanja i odlučivanja u okviru privrednih društava, i na koncu, način njihovog prestanka. Zakon o privrednim društvima predviđa da se privredna delatnost u Srbiji može obavljati u formi preduzetnika ili u formi privrednih društava.

Naš tim stručnjaka je spreman da pomogne i pruži blagovremen savet u svim pitanjima koja se tiču vašeg poslovanja. Klijenti posebno cene našu sposobnost da im na brz i efikasan način pomognemo u vezi sa pitanjima koja mogu iskrsnuti u svakodnevnom poslovanju, čime unapređujemo efikasnost njihovog poslovanja i efektivnost pri donošenju poslovnih odluka.

Spektar usluga koje pružamo uključuje izradu i pregled različitih vrsta ugovora, (ugovore sa poslovnim partnerima, dobavljačima, kompanijama itd.) i internih akata

U okviru naše advokatske kancelarije za privredno pravo možete dobiti i sledeće advokatske usluge:

· Osnivanje svih vrsta privrednih društava (DOO, AD, OD, KD)

· Izrada ugovora/odluka o osnivanju

· Izrada statuta privrednih društava

· Zastupanje u privrednim sporovima

· Pronalaženje knjigovođa za vršenje knjigovodstvenih usluga

· Podnošenje predloga za otvaranje stečaja, zastupanje u stečajnom postupku, prijava potraživanja u stečajnom postupku

· Sprovođenje postupka likvidacije privrednih društava

· Sastavljanje svih vrsta ugovora u privredi

Osnivanje privrednog društva

Osnivanje jednog privrednog društva je veoma složen proces tokom koga treba načiniti veliki broj izbora, kako bi privredno društvo imalo sve neophodne karakteristeke za ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata. Naime, potrebno je odabrati formu privrednog društva, poslovno ime privrednog društva, delatnost privrednog društva, visinu osnovnog kapitala, način upravljanja i odlučivanja – organe privrednog društva i dr. Naša odvokatska kancelarija za privredno pravo Vam može pomoći, na početku, kroz savetodavnu pravnu asistenciju, a kasnije I kroz izradu konkretnih pravnih akata da svoje poslovne ideja pretočite u stvarnost, tako što ćete odabrati upravo ona zakonska rešenja koja su kompatibilna Vašem biznisu.

Advokat za privredno pravo

S obzirom da se osnivanje privrednih društava vrši pred Agencijom za privredne registre, u postupku koji je veoma složen i zahteva dobro poznavanje odgovarajućih zakonskih procedura, to naša advokatska kancelarija nudi kompletnu pravnu asistenciju prilikom osnivanja privrednih društava, kao i prilikom njegove likvidacije. Preduslov da bi jedno privredno društvo moglo da bude osnovano i registrovano za obavljanje privredne delatnosti predstavlja osnivački – konstitutivni akt. Osnivački akt se javlja u formi ugovora o osnivanju privrednog društva, što je slučaj kada imamo dva ili više osnivača, odnosno u formi odluke o osnivanju privredog društva, kada se imamo samo jednog osnivača. Osnivački akt mora biti sačinjen u pisanoj formi, a potpisi osnivača se overavaju kod javnog beležnika.

Imajući u vidu da pored pružanja advokatskih usluga u sferi klasičnog privrednog prava, naša advokatska kancelarija za privredno pravo pokazuje afinitete i prema radnom pravu, prekršajnom pravu, nakandi štete, i to nas čini ozbiljnim partnerom koji može da pokrije sve segmente Vašeg biznisa.

Imate pitanje u vezi sa nekom od oblasti prava koje pokrivamo?