Pravo na naplatu (prinudnim putem) računa  za telefon, radio i TV pretplatu, struju, vodu, grejanje  i sl. – ZASTAREVA u roku od 1 godine (za svaki račun, posebno).

Zastarelost – predstavlja GUBITAK PRAVA poverioca da zahteva (od dužnika) ispunjenje obaveze (prinudnim putem, putem suda).

Zastarelošću – OBAVEZA NE PRESTAJE (ne gasi se, ne nestaje), ona ostaje, pa je dužnik uvek može ispuniti – samo je POVERILAC IZGUBIO PRAVO da je sudskim putem realizuje. Zbog toga, dužnik koji ispuni svoju zastarelu obavezu (čak i ako nije znao da je zastarela) – nema pravo da traži povraćaj.

Sud NE PAZI na zastarelost po službenoj dužnosti, već je potrebno da se na nju pozove sam dužnik (prigovorom zastarelosti). Kad zastari glavno potraživanje – zastarela su i sporedna potraživanja, kao što su potraživanja kamata, plodova, troškova, ugovorne kazne. Kada dužnik prizna dug – zastarevanje se prekida.

Zastarevanje se prekida podizanjem tužbe i svakom drugom poveriočevom radnjom preduzetom protiv dužnika – pred sudom ili drugim nadležnim organom, u cilju utvrđivanja, obezbeđenja ili ostvarenja potraživanja.

Posle prekida (priznanjem duga od strane dužnika, odnosno podizanjem tužbe od strane poverioca) – zastarevanje počinje teći iznova, a vreme koje je proteklo pre perekida – ne računa se u zakonom određeni rok za zastarelost.

Smatra se da PREKIDA ZASTAREVANJA NIJE BILO – ako poveročeva tužba ili zahtev bude odbačen ili odbijen, ili ako izdejstvovana ili preduzeta mera izvršenja ili obezbeđenja bude poništena, odnosno ako poverilac odustane od tužbe ili radnje koju je preduzeo.

Imate pitanje u vezi sa nekom od oblasti prava koje pokrivamo?