KO SMO MI?

Tim advokata koji svojom predanošcu i konstantnim usavršavanjem na praktičnom novou doprinosi uspehu i pravnoj sigurnosti klijenata.

ŠTA RADIMO?

Naša advokatksa kancelarija je specijalizovana za naknadu štete, naplatu potraživanja a i ostale oblasti krivičnog, prekršajnog i procesnog prava.

KAKO RADIMO?

Zalaganjem, energijom i brzim odgovorima na potrebe klijenta i prvoklasnim pravnim savetima naša advokatska kancelarija postaje deo rešenja.

Imate pitanje u vezi sa nekom od oblasti prava koje pokrivamo?

Advokat Danilo Jovanović je svoju advokatsku karijeru započeo najpre kao advokatski pripravnik u poznatoj advokatskoj kancelariji u Beogradu. Nakon završenog pripravničkog staža, položenog pravosudnog i advokatskog ispita, upisao se u imenik advokata Advokatske komore Beograda. Danilo je  usmeren na savetovanje i zastupanje klijenata u oblasti naknade štete, naplate potraživanja, porodičnog prava, radnih odnosa, krivičnog prava i rešavanja sporova.

Naš tim je spreman da odgovori na svaki, ma koliko složen zadatak bio. Predanim radom i stalnim poboljšanjima obezbeđujemo kvalitet usluga koji našim klijentima stvara poverenje i čini ih pravno sigurnim.

Sveobuhvatna stručna podrška u rešavanju kompleksnih pravnih i poslovnih pitanja zasniva se na individualnoj posvećenosti svakom klijentu Verujemo da izgradnja dugoročne poslovne saradnje, zasnovana na jednostavnom principu zajedničkog rada sa klijentom kao sa jednakim partnerom, uvek dovodi do najboljih rezultata.

Uspeh naših klijenata je najveći prioritet naše kancelarije, a osnovni princip u odnosu sa klijentima je da naš tim učinimo vašim timom. Zbog uvažavanja klijentovog poslovnog okruženja i prepoznavanja specifičnosti njegove poslovne filozofije imamo reputaciju pouzdanog i kvalitetnog pravnog savetnika.

NAKNADA ŠTETE OD UDESA

Angažovanjem specijalizovanog advokata koji će zastupati vaše interese postižete da bez direktnog angažovanja dobijete maksimalnu novčanu nadoknadu.

NAPLATA ŠTETE ZA POVREDE U SAOBRAĆAJU

Naknada štete za povrede u saobraćajnim nezgodama umeju da budu vrlo kompleksne ukoliko ne poznajete dobro ovu oblast i praksu osiguranja.

NAKNADA ŠTETE OD UJEDA PSA

Stojimo Vam na raspolaganju za sve informacije, konsultacije i pokretanje procesa sudske i vansudske naplate štete od ujeda psa.

“Naše prednosti su blizak odnos sa klijentom, dobro razumevanje njegovih potreba, davanje preciznih saveta i pouzdanost. Naša snaga su ljudi i znanje.”

Danilo Jovanović • Senior Partner

ZAPOČNIMO SARADNJU

Radimo profesionalno, stručno i odgovorno, a zalaganjem, energijom i brzim odgovorima pružamo svojim klijentima najkvalitetnije moguće savete.