Svedoci smo svakodnevnih povreda sa kojima se suočavamo u realnom životu. Povrede koje nastanu mogu imati veze sa povredama na radu, povredama u saobraćaju, povredama u tuči, povredama usle pada na ledu ili na ulici, povrede u tržnom centru ili bilo kom objektu. Svaki tip povrede prouzrukuje i naknadu štete za fizički i duševni bol kao i eventualnu naknadu izgubljene zarade.

Naša uža specijalnost je Naknada štete nakon saobraćajnih nezgoda i različitih vidova povreda. Ukoliko vam je potrebna pomoć, a u cilju obezbeđivanja naknade za nematerijalnu ili materijalnu štetu, možete se obratiti našoj advokatskoj kancelariji nakon čega ćemo pristupiti analizi slučaja te sprovesti sve nephodne mere u cilju izdejstvovanja maksimalne novčane naknade za pretrpljenu štetu.

Naknada štete za povrede u saobraćaju

Naplata štete za povrede u saobraćaju se može odnositi na povrede koje dobijete kao vozač, suvozač, putnik ili pešak na javnoj površini, na javnom skupu ili na radnom mestu.

Naknada štete od ujeda psa

U situaciji kada vas ujede pas mnogi ljudi se nalaze u šoku, ne znaju da imaju određena prava a ako i znaju da imaju pravo na naknadu štete nisu sigurni kako to da realizuju. Ujedi pasa nisu retka pojava i zato ljudi treba dobro da se upoznaju sa tim šta mogu da učine prilikom ujeda. Prilikom ujeda psa možemo razlikovati ujed psa lutalice i ujed vlasničkog psa.

Naknada štete zbog povrede na radu

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu nalaže poslodavcima da su dužni da zaposlene osiguraju od povreda na radu i profesionalnih oboljenja zbog nadoknade štete i ovo osiguranje zaposlenih je u ponudi većine osiguravajućih kuća.

Nakanda štete zbog pada u šaht

Pad u neobezbeđen šaht danas je vrlo česta pojava budući da neretko možemo primetiti da šahtovi nisu nisu dovoljno obezbeđeni. Veliki broj ljudi nakon pada u šaht ostaju zbunjeni upravo zbog toga što ne znaju kome treba da se obrate.

Naknada štete zbog pada na ledu

Naplata novca za povrede koje građani zadobiju posle pada na neočišćenim trotoarima od snega ili leda mogu ići na teret skupština stanara, preduzeća ili pojedinaca, kao i javnih preduzeća, u zavisnosti od toga gde je pad nastao.

Naknada štete za povrede na ulici

Povreda na ulici može nastati usled pada na trotoaru, ili pešačkoj stazi zbog rupe, neravnine ili izbočine na površini namenjenoj za kretanje koja predstavlja potencijalnu opasnost da se prolaznik saplete i padne.

Naknada štete za povrede u tržnom centru

U praksi se dešava veliki broj povreda građana na nekom javnom mestu poput tržnog centra, teretane, prodavnice. U slučaju da Vam se dogodi povreda, imajte na umu da možete zahtevati i naknadu štete za koju morate imati i relevantne dokaze.

Naknada štete za fizički i duševni bol

Duševni bol zbog naruženosti se izražava u trajnom subjektivnom osećanju, odnosno patnji koju trpi oštećeni, zbog nastalih promena usled povređivanja koje se izražavaju u tome što mu je izmenjen lik koji se ne može poboljšati.

Naknada izgubljene zarade

Naknada izgubljene zarade predstavlja naknadu koja pripada oštećenom koji tokom privremene sprečenosti za rad nije bio sposoban da obavlja svoje redovne radne obaveze, te zbog toga nije ostvario zaradu koja bi mu inače pripadala

Imate pitanje u vezi sa nekom od oblasti prava koje pokrivamo?