Naknada štete u saobraćaju

Advokatska kancelarija Danilo Jovanović pruža specijalizovanu uslugu u oblasti naplate štete za povrede u saobraćajnim nezgodama, nudeći stručno vođenje kroz proces naknade štete. U saradnji s našim klijentima, istražujemo sve relevantne aspekte slučaja, uključujući stepen povreda, troškove lečenja i gubitak zarade. Ključni deo naše prakse odnosi se na podnošenje tužbi osiguranju kako bismo obezbedili pravičnu [...]

2024-02-29T20:17:21+00:00February 29th, 2024|Članci, naknada štete, naplata stete|

Naknada materijalne i nematerijalne štete

Naknada štete - materijalna i nematerijalna Prema članu 154 Zakona o obligacionim odnosima, osoba koja prouzrokuje štetu drugome ima obavezu da je nadoknadi, osim ako dokaže da je šteta nastala bez njene krivice. Advokati potvrđuju da se u većini slučajeva radi o običnoj nepažnji, što znači da se ne odnosi na teže oblike krivice poput [...]

2024-02-10T09:32:44+00:00February 10th, 2024|Članci|
Go to Top